Цени

Цени на камини – не е лесно да се изчислят. Решението за изграждане на камина винаги води до въпроса за нейната стойност. Логично е, че това зависи от материалите и нейния дизайн. Цените на пазара са различни.
Всеки проект се пресмята  индивидуално. Приблизителните стойности могат да се определят само след експертно изясняване на много нюанси. Ценообразуването се състои от много компоненти, като консултация, транспорти разходи, цена на проект, цена на облицовъчния материал. Съществени разходи представляват изработване на облицовката и монтажа.
Ценовия диапазон е много широк, защото основния разход се явява цената на популярните чугунени камери. Тяхната цена варира между 900 и 7000 лева От тука се вижда, че две идентични камини, но с различни камери не се получават еднакви по цени, защото всяка от тях е уникална.
Решението да се избере отворена или затворена горивна камера за камина се взема предвид финансовите възможности на клиента. Ясно е, че за правилното изпълнение на функциите за спазването на всички изисквания, включително естетически комбиниран със стандартите за безопасност. Камина със затворена горивна камера е по-добро решение.
В повечето случаи, цената на камини се основават на разходите за довършителни материали. Тук дизайнерския полет на фантазията може да бъде ограничено само до размера на портфейла. В крайна сметка, ако желаете, можете да създадете цени на камини, които надхвърлят стойността на самата къща. Модерните технологии позволява да се изгради камината мечта. Като пример може да използвате гранит за да получите атмосферата на лукс и благосъстояние. Обратно – идеално решение би било провинциалния стил в който да се вложат естествени камъни – гнайс, варовик,туфа.
Точна цени на камини не може да бъде определена с телефонно обаждане – може да се спомене само приблизителна цена, която ще се различава от финала в рамките на + – 30 %. Точната цена се смята само след оглед и проверка на место от специалист. Едва след това се разглежда техническата възможност за инсталиране на камина. Първоначално посещение на място за да се направи проучване и оформяне на оценка е 30 лева. Същите се приспадат от бюджета в случай на споразумение.

Comments are closed.